Kenaikan Pangkat Pilihan Bagi Pegawai Negeri Sipil

Kenaikan pangkat pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi.

Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang :

 1. menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;
 2. menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
 3. menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya;
 4. menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
 5. diangkat menjadi pejabat negara;
 6. memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;
 7. melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;
 8. telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar; dan
 9. dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh diluar instansi induknya yang diangkat dalam jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu.

Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural

a.   Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya masih satu tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila:

 • telah 1 tahun dalam pangkat terakhir,
 • sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya; dan
 • setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Ketentuan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya sebagaimana dimaksud yaitu :

 • dihitung sejak yang bersangkutan dilantik dalam jabatan yang definitif.
 • bersifat kumulatif lebih dari 1 jabatan struktural tetapi tidak terputus dalam tingkat jabatan struktural yang sama.

b.   Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural dan pangkatnya masih satu tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang ditetapkan bagi jabatan yang didudukinya, tetapi telah 4 (empat) tahun atau lebih dalam pangkat terakhir yang dimiliki, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi pada periode kenaikan pangkat setelah pelantikan, apabila setiap unsur penilaian prestasi kerja (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

c.   Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya telah mencapai jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat pilihan setingkat lebih tinggi, apabila:

 • sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 • setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu

a.   Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi apabila:

 • sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 • telah memenuhi angka kredit yang ditentukan; dan
 • setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

b.   Ketentuan mengenai angka kredit untuk kenaikan pangkat pilihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu, ditetapkan oleh menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan memperhatikan usul dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah atau Diploma

a.   Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh:

 • Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I, golongan ruang I/b ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru, golongan ruang I/c;
 • Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Tingkat I, golongan ruang I/d ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
 • Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 • Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Diploma III, dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, golongan ruang II/c;
 • Ijazah Sarjana (S1), atau Ijazah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a;
 • Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara, dan masih berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
 • Ijazah Doktor (S3) dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c.

b.   Ijazah sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi dan/atau ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.

c.   Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri hanya dapat dihargai apabila telah diakui dan ditetapkan sederajat dengan ijazah dari sekolah atau perguruan tinggi negeri yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.

d.   Kenaikan pangkat dengan penyesuaian ijazah, dapat dipertimbangkan apabila :

 • diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan Ijazah yang diperoleh;
 • sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 • setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 • memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu; dan
 • lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat.

e.   Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang dimaksud dalam huruf a, termasuk bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnnya menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu

a.   Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan untuk mengikuti tugas belajar merupakan tenaga terpilih yang dipandang cakap dan dapat dikembangkan untuk menduduki suatu jabatan, oleh sebab itu selama mengikuti tugas belajar wajib dibina kenaikan pangkatnya.
b.   Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu diberikan kenaikan pangkat setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila:

 • sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 • setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

c.   Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu yang terakhir didudukinya sebelum mengikuti tugas belajar.

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar

a.   Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar apabila telah lulus dan memperoleh :

 • Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Ijazah Diploma II, dan masih berpangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 • Ijazah Sarjana (S1) atau Ijazah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a;
 • Ijazah Sarjana (S1) atau Ijazah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a;
 • Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah lain yang setara, Ijazah Magister (S2), atau Ijazah Spesialis I, dan masih berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, Tingkat I golongan ruang III/b;
 • Ijazah Doktor (S3) atau Ijazah Spesialis II dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c;

b.   Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, baru dapat diberikan apabila:

 • sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 • setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Usul Kenaikan Pangkat pilihan, dengan melampirkan:

 1. Foto copy Kartu Pegawai/KPE;
 2. Foto copy SK NIP Baru;
 3. Foto copy SK Pangkat terakhir atau SK CPNS dan SK Pengangkatan PNS bagi yang diusulkan kenaikan pangkatnya pertama kali;
 4. Foto copy SK Pindah, bila ada;
 5. Foto copy DP-3 selama 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai minimal baik;
 6. Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural melampirkan Foto copy SK Pengangkatan dalam jabatan, Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dan Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan;
 7. Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional melampirkan asli PAK (Penilaian angka Kredit) baru dan Foto copy PAK lama, serta fotocopy sertifikat bila dicantumkan sebagai unsur penilaian dalam PAK baru;
 8. Untuk Penyesuaian Ijasah melampirkan Foto copy Ijazah beserta Transkrip Nilai, Surat Izin Belajar dan Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (tidak berlaku bagi PNS tugas belajar, tetapi harus dilampirkan SK Tugas Belajar);
 9. Foto copy STLUD (Sertitikat Tanda Lulus Ujian Dinas) bagi usul kenaikan pangkat dengan pindah golongan dari golongan III/d ke IV/a atau sertifikat Diklatpim.

Referensi: Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002.

Iklan

62 thoughts on “Kenaikan Pangkat Pilihan Bagi Pegawai Negeri Sipil

 1. Jika dibolehkan, saya ingin bertanya begini :

  Tahun 2008 saya lulus Diploma III Jurusan Akuntansi
  Tahun 2009 saya lulus Diploma IV (Setara S1) jurusan Komputer Akuntansi

  Tahun 2010 saya mengikuti dan lulus tes CPNS di Sekretariat Jendral KPU dengan lamaran menggunakan Ijazah Diploma III (DIII)
  (Pengangkatan berdasarkan Tes Ujian, bukan dari Honorer)
  TMT CPNS Desember 2010
  SPMT April 2011 (Gol II/c)
  Terus pengangkatan PNS tahun 2012 atau TMT PNS April 2012

  Bertugas sebagai staf di sub bag hukum KPU Kabupaten

  PERTANYAANNYA:

  1. Apakah saya dapat mengajukan/mengikuti Kenaikan pangkat Pilihan dari Gol II/c ke III/a?

  2. Jika Ya, paling cepat kapan saya dapat mengajukan usulan tersebut?

  3. Bagaimana dengan persyaratan Surat Tugas belajar? Sedangkan saya telah memiliki Ijazah lebih tinggi sebelum saya diangkat CPNS?

  Terimakasih sebelumnya.

  • 1. Dapat, sepanjang memenuhi syarat-syarat lainnya; kesarjanaannya dibutuhkan oleh organisasi, lulus UPKP, ada kesesuaian antara tugas dan unit kerja dengan ijazah yang dimiliki. Contoh; Memiliki Ijazah S.1 Ilmu Hukum ditugaskan pada Sub Bagian Hukum. Pedomani ketentuan yang berlaku pada instansi masing-masing.

   Salah satu syarat untuk mengikuti UPKP adalah telah 2 (dua) tahun dalam pangkat/golru terakhir, dihitung dari TMT PNS.

   2. Tidak dapat diusulkan, apabila tidak terdapat kesesuaian antara jabatan/tugas pada unit kerja dengan ijazah yang dimiliki.

   3. Di beberapa instansi, salah satu persyaratan TB adalah telah 2 (dua) dalam pangkat/golru terakhir, dihitung setelah mendapat kenaikan pangkat menjadi Penata Muda (III/a).

   Demikian, semoga membantu.

   • salam kenal? terima kasih atas informasi yang sy bacakab barusan! disini sy mau smapaikan bahwa sy sudah lulus s1 . yaitu S.Ip namun sy sudah dua periode tdk di akomodir karena uraian tugas tidak di terima alasan karena tdk sesuai dengan ilmu yang saya peroleh. permasalahnya karena otonomi daerah saya di temaptakan d bagian subdin PNFI bagaimana uraian tugas saya kalau harus ilmu yang saya peroleh apa sesuai dengan tugas saya sehari hari atau harus sesuai dengan latar belakang ilmu yang saya peroleh. mohon tanggapan terima ksh

   • Untuk Kenaikan Pangkat dengan Penyesuaian Ijazah Sarjana harus ada kesesuaian antara tugas dan ijazah yang dimiliki, artinya harus ditempatkan pada unit kerja yang sesuai dengan ijazah seperti pada Biro/Bagian Pemerintahan.

    Demikian.

 2. Saya adalah seorang pns guru yang sementara ini mengikuti seleksi calon anggota kpu, pertanyaannya jika saya terpilih menjadi anggota kpu adalah :
  1. Bagaimana status pns saya ? Dasar hukum apa?
  2. Bagaimana jenjang kepangkatan dan karir saya selama & pasca menjadi anggota kpu??
  Terima kasih atas penjelasannya

  • 1. Tetap berstatus sebagai PNS dan dibebaskan sementara dari jabatan fungsional guru. Terkait PNS yang menjadi anggopa KPU, ada ketentuan khusus dari KPU dalam bentuk SE/Peraturan Ketua KPU, silahkan hubungi unit kepegawaian terkait atau KPU setempat.

   2. Dapat mengusulkan KP reguler, setelah berhenti sebagai anggota KPU, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional guru sepanjang memenuhi persyaratan PermenPAN-RB Nomor 16 Tahun 2009.

   Demikian.

   • Ass. Pangkat terakhir saya pengatur Tk.I / II D dengan masa kerja enam tahun. menduduki jabatan eselon IV A / Kepala Urusan Keuangan pada Satker Biro Sarana dan Prasarana Polda selama 4 tahun berturut-turut selama 4 periode menjabat 2x saya mendapat penghargaan dari instansi keuangan/KPPN. apakah bisa saya alih golongan dari gol. II ke III. catatan saya sudah ikut UDKP selama 4x tapi selalu gagal…mohon penjelasan

 3. Saya adalah seorang PNS di salah satu Kementerian, pangkat III/d, jabatan staff, masa kerja 25 tahun. Ada pertanyaan ttg kenaikan pangkat, a/l ;
  1. Apa masih bisa naik pangkat (info dari seorang teman, ada kenaikan dari III/d ke IV/a dengan melampirkan satya lencana 20 tahun, apa benar ?)
  2. jika pensiun dini apa sudah memenuhi persyaratan, apa syaratnya
  demikian, tq

  • 1. Bisa mendapat kenaikan pangkat pengabdian dari Penata Tingkat I (III/d) ke Pembina (IV/a) ketika mencapai BUP (Batas Usia Pensiun). Biasanya KP Pengadian
   tersebut akan tercantum dalam SK Pensiun.

   2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, dalam pasal 9 ayat 1 (satu) huruf a disebutkan bahwa Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri berhak menerima pensiun pegawai, jika pada saat pemberhentiannya sebagai Pegawai Negeri telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 20 (dua puluh tahun).

   Demikian.

 4. Saya pns di rumah sakit pemerintah kabupaten, sebelumnya saya pangkat IIc, dengan sk tugas belajar saya memperoleh ijazah profesi apoteker, bisa kah saya usulkan kenaikan pangkat menjadi IIIb ?

  • Sepanjang telah memenuhi syarat lainnya seperti pendidikan/jabatan, jika sebelum mendapat tugas belajar telah diangkat dalam jabatan asisten apoteker dengan latar pendidikan D-III Farmasi, maka dapat langsung mengusulkan KP penyesuaian ijazah profesi Apoteker ke golongan ruang III/b.

 5. Yth Bapak/Ibu Pengelola INFO KEPEGAWAIAN

  Saya adalah PNS yang telah menduduki jabatan Eselon III.A sejak bulan April 2013, dengan pangkat III/d lebih 4 tahun, pendidikan terakhir S1.

  Mohon bantuan dan pencerahan tentang persyaratan bagi saya untuk bisa naik pangkat ke Gol IV/a.

  1. Mohon pencerahan untuk kami sehubungan dengan maksud: Pasal 12, PP NOMOR 12 TAHUN 2002
  (pasal ini relevan dengan kondisi saya)

  “Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya masih 1 tingkat dibawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila:
  Telah 1 tahun dalam pangkat terakhir, Sekurang-kurangnya telah 1 tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya; dan Setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir”.

  “Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural dan pangkatnya masih satu tingkat di bawah janjang pangkat terendah yang ditetapkan bagi jabatan yang didudukinya, tetapi telah 4 tahun atau lebih dalam pangkatnya yang terakhir, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi pada periode kenaikan pangkat berikutnya setelah ia dilantik dalam jabatannya itu”.

  2. Apakah saya bisa naik pangkat ke Gol IV, sementara saya tidak ujian dinas Tk.II atau belum mengikuti Diklat PIM III.

  Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, sebelum dan sesudahnya, saya ucapkan terimakasih.

  Salam Hormat

  • 1. Khusus bagi yang mengusulkan KP dari gol. ruang III/d ke gol. ruang IV/a, selain memenuhi syarat lainnya juga harus lulus Ujian Dinas Tk. II. Hal ini dijelaskan dalam pasal 30, 31, 32 PP 99/2000 jo. PP 12/2002.

   Bagi PNS yang pangkatnya masih 1 tingkat dibawah jenjang pangkat terendah dan menduduki eselon IV.a atau III.b misalnya, dapat langsung mengusulkan KP pilihan setelah 1 tahun dilantik dalam jabatan definitif, telah 1 tahun dalam pangkat terakhir, kemudian setiap unsur penilaian prestasi kerja (PPK) dalam 2 tahun terakhir bernilai baik.

   Sebagai contoh:
   Seorang PNS, Penata Muda TK. I (III/b) TMT 1 Oktober 2013, dilantik menjadi pejabat struktural eselon IV.a TMT 1 Desember 2013. Yang bersangkutan dapat mengusulkan KP Pilihan pada periode April 2015.

   2. Dapat mengusulkan KP Pilihan ke gol. ruang IV/a, apabila lulus Ujian Dinas Tk. II. Apabila belum lulus Ujian Dinas Tk. II, tetap dapat mengusulkan KP ke gol. ruang IV/a dengan syarat telah memiliki ijazah S.2 atau telah mengikuti dan lulus Diklatpim III.

   Demikian, semoga membantu.

 6. Ass. Pangkat terakhir saya Pengatur Tk.I / IID dengan masa kerja 6 tahun. Menduduki jabatan Struktural eselon IV A / Kepala Urusan Keuangan pada satker Biro Sarana dan Prasarana selama 4 tahun berturut-turut. apakah bisa saya alih gol dari gol. II ke III melalui kenaikan pangkat pilihan menduduki jab. struktural. karena saya sudah mengikuti UDKP sebanyak 4x tapi selalu gagal. mohon penjelasan….

 7. Ass. Sebelum diangkat menjadi eselon III.B saya diangkat menjadi Kasi Pemerintahan 11 juli 2011 dengan pangkat Penata Muda Tk.I/III.b dan dapat kenaikan pangkat pilihan lebih cepat 6 bulan menjadi Penata/III pada tanggal 4 Oktober 2012, dan pada bulan Desember 2012 saya dilantik menjadi eselon III.B..pertanyaannya apakah saya bisa mengusulkan kenaikan pilihan pada periode April 2015 dengan asumsi sdh 2 tahun di jabatan dan 3 tahun dipangkat terakhir?

  • 1. Bagi PNS yang pangkatnya masih 1 tingkat dibawah jenjang pangkat terendah dapat langsung mengusulkan KP pilihan setelah 1 tahun dilantik dalam jabatan definitif, telah 1 tahun dalam pangkat terakhir.

   2. Promosi Jabatan bagi PNS dalam jabatan struktural setingkat lebih tinggi apabila telah 2 (dua) tahun dalam jabatan struktural yang sebelumnya. Artinya pengangkatan dalam jabatan struktural eselon III.b dapat diusulkan kenaikan pangkat pilihan, apabila telah menduduki jabatan struktural eselon IV.a sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. Jika belum mencapai 2 (dua) tahun dalam jabatan struktural eselon IV.a, maka usul KP pilihan belum memenuhi syarat.

   • Jika Belum mencapai 2 (dua) tahun dalam jabatan struktural eselon IV.a, misalnya kurang 6 (enam) bulan tapi sudah dilantik dalam jabatan struktural eselon III.b bagaimana solusi kenaikan pangkatnya? dan apakah Surat Keputusan (SK) Pelantikan Eselon III tersebut sah? Terimakasih atas penjelasannya.

 8. seseorang yang baru menduduki jabatan eselon III/b (1 tahun), dengan pangkat III/d selama 5 tahun, dengan pendidikan S1, apakah dapat mengusulkan kenaikan pangkat ke IVa

 9. mau nanya saya PNS, III/a okt 2009, trus 27 agustus 2013 dilantik menjadi kasie di kelurahan eselon IV/b trus 28 april 2014 di lantik lagi jd kasie di dinas eselon IV/a sampai dengan skrng.
  pertanyaannya apakah boleh saya mengambil pangkat pilihan untuk ke III/c di tahun 2015, karena sesuai peraturan kan minimal 1 tahun menduduki jabatan/eselon tersebut.
  makasih mohon jawabannya….

  • 1. Bagi PNS yang pangkatnya masih 1 tingkat dibawah jenjang pangkat terendah dapat langsung mengusulkan KP pilihan setelah 1 tahun dilantik dalam jabatan definitif, telah 1 tahun dalam pangkat terakhir. Artinya dapat mengusulkan KP ke Penata (III/c) pada periode Oktober 2015.

   2. Promosi Jabatan bagi PNS dalam jabatan struktural setingkat lebih tinggi apabila telah 2 (dua) tahun dalam jabatan struktural yang sebelumnya. Artinya pengangkatan dalam jabatan struktural eselon IV.a dapat diusulkan kenaikan pangkat pilihan, apabila telah menduduki jabatan struktural eselon IV.b sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. Jika belum mencapai 2 (dua) tahun dalam jabatan struktural eselon IV.b, maka usul KP pilihan belum memenuhi syarat.

 10. sy cpns 2011 dan di-sk-kan bupati 31 des 2013 sebagai auditor pertama…..dan 14 jan 2015 di-sk-kan bupati eselon IVb. apakah di periode kenaikan pangkat april 2015 boleh mengajukan usulan kenaikan pangkat IIIb ???

 11. as,,,saya pns gol. III/c, saya menduduki jabatan desember 2011,,kemudian dia bulan september 2013 saya di lantik lagi ke eselon IV.a ,,,,yang saya mau tanyakan, kenapa pangkat saya tidak bisa di proses ????

 12. 1. Sampaikan secara lengkap TMT SK Kenaikan Pangkat dan TMT SK Pengangkatan dalam jabatan struktural.

  2. Untuk KP pilihan dalam eselon IV.a, dari Penata Muda TK I (III/b) ke Penata (III/c), setelah 1 tahun dilantik dalam jabatan definitif, telah 1 tahun dalam pangkat terakhir.

  • aslm.. numpang tanya pak..saya sudah gol III/b dan jadi eslon IV/b apakah bisa KP Pilihan menjadi gol III/c ?..terimakasih

 13. saya pns jfu sudah 5 tahun pada gol III/D , dan saya lulus S-2 , tetapi atasan saya pangkatnya III/D apakah saya boleh diajukan kenaikan pangkat ke IV/A

 14. Aslm.saya lulus pns 2014 melamar dari smk tapi saya punya ijazah D3, pertanyaan bisakah saya naik pangkat dari 2a tamat sma ke 3d krna tamat d3? Kalo tdk bisa kpn saya bisa mngajukn kenaikan pangkat sebelum bisa dpt ijin blajar u ambil s1?trima kasih

 15. Saya PNS gol III-c TMT April 2014. Kemudian dilantik menduduki jabatan struktural pada September 2014. Kapan saya bisa mengajukan pangkat pilihan????

 16. apakah benar pns formasi 2009 dan 2010 tidak bisa naik pangkat menjadi 3C? padahal formasi sebelum 2009 juga memiliki jenis formasi yang sama tp kenapa mereka bisa naik pangkat jadi 3c. kenapa hnya formasi 2009 2010 dikenakan jabatan fungsional tertentu pdhl di sk tidak dibilang ad jabatan fungsional

 17. saya PNS pada kementerian agraria tata ruang/badan pertanahan nasional.pangkat Pengatur Tk.I. II/d.tmt april 2013.pada tahun 2015 sekitar bulan juni/juli ikut ujian dinas tk.I dan dinyatakan lulus apa saya tdk dapat di usulkan untuk kenaikan pangkat ke golongan ruang III/a

 18. Posisi saya sekarang Eselon III.b TMT 12 Januari 2015 dengan Pangkat III.c TMT 1 Oktober 2014, yang sebelumnya Jabatan Saya Eselon IV.a TMT 15 Mei 2013.
  Pertanyaannya:
  1. Apakah saya berhak mendapatkan Kenaikan Pangkat Pilihan pada 1 April 2015? apabila tidak, kapan saya bisa mengajukan kenaikan pangkat III.d?
  2. dan apakah Surat Keputusan (SK) Pelantikan Eselon III.b tersebut sah, dikarenakan masa jabatan saya di eselon IV.a masih 1,5 Tahun (kurang 6 bulan) untuk dipromosikan ke eselon III. Terimakasih atas penjelasannya

 19. posisi saya sekarang kepala bagian di eselon III/a sudah 2 tahun lebih sementara saya sudah mengusulkan pangkat saya Penata Tk.I (III/d) ke ke Pembina (IV/a), menurut BKN Palembang saya tidak bisa naik pangkat Pembina (IV/a) karena saya pernah terputus jabatan yang semula di Eselon IV/a selama 8 tahun dan eselon III/b selama 1 Tahun di kabupaten kemudian pindah ke Provinsi ditempatkan eselon IV/a selama 4 bulan dan kemudian dilantik lagi menjadi kepala Bagian eselon III/a, Sekarang saya di pangkat Penata Tk.I sudah 4 tahun lebih dan dijabatan sudah 2 tahun lebih, SAYA INGIN TANYA KENAPA SAYA TIDAK BISA NAIK PANGKAT DIATASNYA DARI PENATA TK.I (III/D) KE PEMBINA (IV/A) ?

 20. saya seorang PNS gol.III/b jabatan KASI (eselon IV/b ) tahun ini di bln agustus 2016 saya genap 1 tahun menduduki jabatan saya, kemudian saya memiliki bawahan KASUBSI dengan pangkat III/c , apakah saya dapat mengajukan KP pilihan?mhn jawabannya.tks

 21. Saya skrg pns fungsional gol IIc sudah 1 tahun dan saya lulus ujian penyesuaian ijazah S1.. apakah saya bisa mengajukan kenaikan pangkat ke gol IIIa. saya Mohon pencerahannya.. karna menurut kepegawaian saya dibilang tidak bisa krna saya fungsional

  • Mohon bantuannya pak,bulan april lalu 2016 sy baru naik pangkat reguler dr IIIc ke IIId dan skrng sy menjbat esl.IIIb,FYI History jabatan saya sbb..tahn 2012 sy dilantik esl.IVa dgn pangkat dasar IIIb dan mengajukan pangkat pilihan thn 2013 ke III c,yg jd prtnyaan saya..apakah tahun depan (2017 mksdnya)sy bisa mengusulkan pangkat pilihan dr IIId ke IVa,mohon pencerahannya pak,tq

   • Maaf sy keliru mengetikkan tahunnya…sy dilantik esl.IVa di tahun 2011 dan mngusulkan KP Pilihan thn 2012 dr IIIb ke IIIc..nah bulan april lalu sy baru mngusulkan pangkat reguler IIId dan br smnggu lalu sy dilantik mnduduki esl.IIIb..prtnyaan apakah bisa saya mnguslkan KP Pilihan dr IIId ke IVa di tahun 2017?

 22. Ass.wr.wb. Saya pns yg lg kebingungan ttg kenaikan pangkat pilihan, saya menjabat dlm jab stuktural dan menduduki jab struktural sejak bln januari 2016 dgn pangkat IIIa eselon IVb dan sedangkn bln april 2017 sy mau naik pangkat ke IIIb pertanyaannya apakh sy bsa naik pangkat pilihan ke IIIc dlm thn 2017 itu jga, terimakasih sblmnya.

 23. Januari 2015 sya dilantik eselon IVa, april 2016 naik pangkat pilihan IIIB ke IIIC pada desember 2016 saya dilantik kembali yang saya mau tanyakan dapatkan saya memproses KP Pilihan IIIC ke IIID periode April 2018.

 24. Ijin bertanya mohon info peraturan kepala bkn yg mengatur tentang tidak bisa naik pangkat pilihan karena pada saat pengangkatan dalam jabatan struktural sebelumnya belum memenuhi persyaratan 2 tahun dalam jabatan dan 1 tahun dalam pangkat.. apakah aturan iu masih berlaku? Tidak bisa memegang eselon setingkat lebih tinggi apabila belum 1 tahun dalam pangkat dan 2 tahun dalam jabatan.. terima kasih

 25. TMT III.C saya 1 April 2015. Penilaian untuk naik pangkat ke III.D dihitung sejak 1 Januari 2015 hingga tahun-tahun berikutnya. PAK III.C tahun 2015 Angka Kreditnya 235. dan pada DUPAK des 2016 ada 315 Angka kredit. Pengembangan diri saya peroleh 3 AK dan 4 AK publikasi ilmiah sejak 2 tahun terakhir. pertanyaan saya, apakah saya sudah layak naik jabatan pilihan fungsional tertentu?? mohon dijawabnya secepatnya karena usulan naik pangkat saya sedang dinilai tim penilai dinas pendidikan.

 26. Saya PNS gol III-d TMT Oktober 2015 dengan pendidikan S2. Kemudian dilantik menduduki jabatan struktural Kepala Bagian Esalon IIIa pada Agustus 2016 dan telah mengikuti DIKLAT PIM III. apakah saya bisa mengajukan pangkat pilihan dan Kapan????

 27. Saya PNS gol III-a, TMT 25 des 2015 dilantik menduduki jabatan struktural Kasubbag eselon IV-b dan pendidikan S2 Oktober 2015. TMT 01 April 2017 KP III-b. apakah saya bisa KP Pilihan TMT 1 April 2018 ?. terimakasih..

 28. asl. saya masuk pns tahun 2006 dengan ijazah D3, dgn pangkat II/c, pertayaan saya:
  1. saya dapat bonus masa kerja 3 tahun krn d3, apa guna masa kerja bonus tersebut?
  2. bagaimana cara penghitungan untuk mendapatkan satya lencana saya untuk yang 10 tahun? apakah masa kerja bonus yang 3 tahun itu juga ikut dhitung atau tidak?

  terima kasih

 29. assalamu’alaikum, saya pernah menduduki jabatan eselon III.a dengan pangkat IV/a terakhir pada tahun 2010, kemudian karena karena ada mutasi, saya dipindah menduduki jabatan eselon III.b hingga sekarang ini. Pertanyaan saya:
  1. apakah saat ini saya boleh mengajukan usul kenaikan pangkat ke IV/b?
  2. Jika boleh, apa saja syaratnya ?
  Terima kasih

 30. Mohon pencerahan :
  Saya dilantik sebagai kasie (eselon IV.a) pada juni 2012 dan masih menjabat jabatan tersebut sampai sekarang. Gol ruang waktu itu (saat pelantikan) adalah III/a.
  Kemudian naik gol ruang menjadi III/b TMT 1 Oktober 2015 (pangkat reguler). Sesuai aturan lama, maka TMT 1 Oktober 2016 seharusnya saya bisa naik pangkat pilihan. Akan tetapi atasan (pejabat penilai saya) pangkatnya juga III/b… (MACET).
  TMT 16 Agustus 2017 atasan say (pejabat penilai) diganti dgn yg pangkatnya III/d.
  Ketika saya tanya peluang untuk usul UKP Pilihan kata BKD udah tutup penerimaan berkas untuk periode Okt 2017, tunggu periode April 2018 aja. Tapi kemarin menurut dari BKD saya tidak bisa UKP PILIHAN tmt april 2018 dikarenakan saya dulu dilantik 2 tingkat dibawah pangkat minimal.
  pertinyiinnyi…..
  1. Apa benar saya ( yg dilantik 2 tingkat dibawah pangkat minimal) (dilantik III/a yg harusnya III/c) tidak bisa mengusulkan UKP PILIHAN meskipun sudah III/b…..??? Karena revisi sk.jabatan udah gak berlaku lagi..
  2. Jika saya dilantik/dikukuhkan ulang dalam posisi jabatan yg sama tapi dengan pangkat III/b, apakah masa kerja jabatan saya sebelumnya hangus (mulai dari NOL lagi TMT Tgl pengukuhan/pelantikan ulang) ataukah di akumulasi…??
  3. Jika saya dilantik di tempat/jabatan yang berbeda dengan eselon yang sama, apakah masa kerja jabatan saya hangus atau dicakumulasi…??
  4. Jika saya dilantik/dikukuhkan ulang dalam eselon yg sama sebelum Februari 2018 dengan pangkat III/b (penerimaan berkas UKP periode April paling lambat masuk bulan Februari) apakah saya bisa UKP PILIHAN periode April 2018…???
  Trima Kasih.

 31. mohon pencerahan
  saya dilantik pada bulan Oktober 2014 eselon IV/a golongan saya III/a dan mengajukan pangkat pilihan pada oktober 2016 dan setelah saya golongan III/b saya dilantik ke eselon IV/b pada bulan januari 2017 pertanyaan saya bolehkah saya mengajukan pangkat pilihan lagi pada tahun 2018 berapa kali kah boleh mengajukan pangkat pilihan?

 32. Saya Guru SD (fungsional) sudah mengikuti tugas belajar S.2 lulus tahun 2017. tmt SK gol III.a 14 -10-2014. Apakah betul stelah tugas belajar harus menunggu satu tahun untuk mengajukan pangkat ??

 33. otomatis SK Kenaikan pangkat sy 1 April 2017 menjadi III b esalon IVb di tetapkan 13 maret 2017 sy dilantik jd kasie pelayanan umum 21 maret 2017 yg sy tanyakan sy dilantik karena pangkat pilihan atau sdh sy jalani selama 4 tahun tetapi esalon sy IVb…..mohon bantuannya pak

 34. apakah proses kenaikan pangkat pilihan dari golongan 4a ke 4b utk eselon II.b bisa di proses, sk jabatan eselon III (dibawahnya) 11 februari 2015 – sk eselon IIb 4 januari 2017, mohon penjelasan, regulasinya, solusinya bagaimana? mohon penjelasan.tks

 35. undang2 / peraturan yg menyatakan bahwa 2 tahun jabatan dibawahnya utk kenaikan pangkat pilihan mohon infonya, tks

 36. sy dilantik 13 maret 2017 dari ess IVb ke ess IVa apakah Periode kenaikan Pangkat April 2018 bisa utk Kenaikan Pangkat pilihan mohon Penjelasannya.tks

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s